TIN TỨC

Cập nhật tin tức mỗi ngày

Bơ booth7 18 tháng và quá trình trồng chăm sóc

Vườn bơ booth 7 trồng sau 18 tháng tại trang trại Trường Sơn

Liên hệ để Trường Sơn để mua cây giống và hưỡng dẫn kỹ thuật 0918.438.437
122 Nguyễn An Ninh- Thôn 5- Xã Damb’ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Tuyển chọn từ vườn ươm ghép từ trang trại
bơ booth 7 caphetruongson.com (58) bơ booth 7 caphetruongson.com (60) bơ booth 7 caphetruongson.com (65)

Lót phân và trồng bằng mặt đất

bơ booth 7 caphetruongson.com (6) bơ booth 7 caphetruongson.com (4) bơ booth 7 caphetruongson.com (2)

Cây bắt đầu sinh trưởng

bơ booth 7 caphetruongson.com (13) bơ booth 7 caphetruongson.com (54) bơ booth 7 caphetruongson.com (40) bơ booth 7 caphetruongson.com (21) bơ booth 7 caphetruongson.com (25)

bơ booth 7 caphetruongson.com (50) bơ booth 7 caphetruongson.com (47) bơ booth 7 caphetruongson.com (45) bơ booth 7 caphetruongson.com (43) bơ booth 7 caphetruongson.com (39)

Làm cỏ và bón phân

bơ booth 7 caphetruongson.com (11) bơ booth 7 caphetruongson.com (10) bơ booth 7 caphetruongson.com (61)

Cây phát tán

bơ booth 7 caphetruongson.com (5) bơ booth 7 caphetruongson.com (63) bơ booth 7 caphetruongson.com (64) bơ booth 7 caphetruongson.com (67) bơ booth 7 caphetruongson.com (73)

bơ booth 7 caphetruongson.co (1) bơ booth 7 caphetruongson.co (3)

Trường Sơn cung  cấp các giống bơ ngoại như Hass, Reed, Booth7, Pinkerton
Liên hệ 0918438437 để được tư vấn

Bình luận