TIN TỨC

Cập nhật tin tức mỗi ngày

Sầu riêng Thái Lan Monthong 24 tháng tại trang trại Trường Sơn

Video clip và hình ảnh dưới đây được chúng tôi ghi lại từ trang trại Trường Sơn.

Giống cây trồng: Sầu riêng ghép thái lan (Monthong)
Gốc ghép 2 năm nuổi
Thời gian trồng: tháng 10/2015
Thời điểm ghi hình: 10/2017

Chúng tôi cung cấp các giống sầu riêng Thái Lan, Ri6 số lượng cực lớn, đa dạng kích thước. Các bạn tham khảo tại đây:
Giống sầu riêng Monthong Thái Lan 

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

sầu riêng Thái Lan caphetruongson.com

giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son giong sau rieng thai lan tai trang trai truong son

 

Bình luận