Các Sản Phẩm Cây Giống Của Trường Sơn Farm

Về cây cà phê, hiện tại cơ sở đã sản xuất 5 dòng cây đều đạt các tiêu chỉ về năng suất cao, kháng bệnh tốt: dòng TS1, TS2, TS3, TS4, TS5 ( giống cà phê xanh lùn) và hạt giống được tuyển chọn từ vườn vô tính. Ngoài cà phê, cơ sở cũng cung cấp các cây giống như giống bơ Booth7, giống bơ Hass, giống bơ Reed, giống bơ Pinkerton, Sầu Riêng ghép Monthong Ri6

TIN TỨC

Sầu riêng Thái Lan Monthong 24 tháng tại trang trại Trường Sơn

Video clip và hình ảnh dưới đây được chúng tôi ghi lại từ trang trại Trường Sơn. Giống…

Xem Thêm

Dòng xanh lùn thả ngọn

Thăm quan vườn ca phê trồng dòng xanh lùn thả ngọn Để mua giống và tìm hiểu thêm…

Xem Thêm

Sơn “cà ghép”

Giống cà phê TS 1, 2, 4 nổi tiếng và phổ biến khắp khu vực Tây nguyên và…

Xem Thêm