TIN TỨC

Cập nhật tin tức mỗi ngày

Tham quan vườn cà phê xanh lùn 30 tháng của khách hàng tại Bảo Lâm – Lâm Đồng

Thông tin kỹ thuật trồng cà phê xanh lùn của vườn như sau:
Giống cà phê xanh lùn ghép gốc mít
Thời điểm ghi hình: 30 tháng tuổi
Địa điểm: Bảo Lâm – Lâm Đồng
Kích thước trồng: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m
Để mua giống và tìm hiểu thêm về giống chuẩn Xanh Lùn click xem tại đây:
Giống cà phê Xanh Lùn – TS5 Trường Sơn Để mua giống và tìm hiểu thêm về giống chuẩn Xanh Lùn click xem tại đây:
Giống cà phê Xanh Lùn – TS5 Trường Sơn

 

Bình luận