Các Bài Viết Trong Mục

SẦU RIÊNG

Sầu riêng Thái Lan Monthong 24 tháng tại trang trại Trường Sơn

Video clip và hình ảnh dưới đây được chúng tôi ghi lại từ trang trại Trường Sơn. Giống cây trồng: Sầu riêng ghép thái lan (Monthong) Gốc ghép 2 năm nuổi Thời gian trồng: tháng 10/2015 Thời điểm ghi hình:…

Xem thêm