TIN TỨC

Cập nhật tin tức mỗi ngày

Vườn cà phê giống xanh lùn năm 3 bấm ngọn

Dòng xanh lùn TS5 của Trường Sơn sinh trưởng rất mạnh, đồng đều, trái chín tập trung 1 lần. Có thể chăm sóc đơn giản khi để thả đọt hoặc bấm ngọn nuôi tán. Dưới đây là khu vườn mẫu trồng giống cà phê xanh lùn bấm ngọn năm thứ 3.
Để mua giống và tìm hiểu thêm về giống chuẩn Xanh Lùn click xem tại đây:
Giống cà phê Xanh Lùn – TS5 Trường Sơn

ca phe xanh lun bam ngon (1) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (2) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (3) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (4) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (5) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (6) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (7) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (8) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (9) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (10) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (11) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (12) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (13) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (14) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (15) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (16) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (17) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (18) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (19) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (20) (Copy) ca phe xanh lun bam ngon (21) (Copy)

Để mua giống và tìm hiểu thêm về giống chuẩn Xanh Lùn click xem tại đây:
Giống cà phê Xanh Lùn – TS5 Trường Sơn

Bình luận